TRƯỜNG KINH THÁNH TRỰC TUYẾN
NGŨ TUẦN VIỆT NAM

aogvn.gu@gmail.com
www.truongkinhthanhtructuyen.org
www.facebook.com/truongkinhthanhtructuyen


Để có thể tiếp thu bài học cách dễ dàng và hiệu quả,
vui lòng đọc kỹ phần mục tiêu của môn học trước khi học


 NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC


 

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS)
Christian Service
(Trung Cấp Mục Vụ)
Dành cho tín hữu Báp-têm nước
(Có phí)
NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL)
Christian Life
(Sơ Cấp)
Dành cho tân tín hữu
(Miễn phí)
 
 
 
1.        Đời Sống Thuộc Linh
CS 1111   Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành
CS 1211   Cầu Nguyện Và Thờ Phượng
CS 1311   Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm        

2.         Kinh Thánh
CS 2121   Vương Quốc, Quyền Năng
               Và Vinh Hiển
CS 2221   Lều Tạm, Đền Thờ Và Cung Điện
CS 2321   Hiểu Biết Kinh Thánh

3.         Thần Học
CS 3131   Nền Tảng Của Lẽ Thật
CS 3231   Sống Trong Đấng Christ
CS 3331   Đấng Khuyên Bảo, Giáo Sư
               Và Hướng Dẫn

4.         Hội Thánh
CS 4141   Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ
CS 4241   Thành Lập Hội Thánh Mới
CS 4341   Giúp Đỡ Cơ Đốc Nhân
               Tăng Trưởng

5.        Sự Phục Vụ 
CS 5151   Các Ân Tứ Thuộc Linh
CS 5251   Giảng Và Dạy
CS 5351   Chia Sẻ Tin Lành

6.        Đạo Đức Cơ Đốc
CS 6161   Giải Quyết Những Nan Đề 
               Trong Cuộc Sống
CS 6261   Dân sự, Công Tác Và Mục Tiêu
CS 6361   Đời Sống Sung Mãn
1.         Đời Sống Thuộc Linh
CL 1110  Nếp Sống Mới
CL 1210  Khi Bạn Cầu Nguyện
CL 1310  Kế Hoạch Của
Đức Chúa Trời - Lựa Chọn Của Bạn        

2.         Kinh Thánh
CL 2120   Kinh Thánh Của Bạn
CL 2220   Cách Học Kinh Thánh 
CL 2320   Phúc Âm Giăng

3.         Thần Học
CL 3130   Chúa Jêsus Là Ai ?
CL 3230   Người Bạn Hữu Ích
CL 3330   Chúng Tôi Tin

4.        Hội Thánh 
CL 4140   Hội Thánh
CL 4240   Cơ Đốc Nhân Thờ Phượng
CL 4340   Những Điều Hội Thánh Làm

5.        Phục Vụ
CL 5150  Cá Nhân Chứng Đạo
CL 5250  Nhân Sự Cơ Đốc
CL 5350  Công Tác Dạy Dỗ

6.       Đạo Đức Cơ Đốc
CL 6160  Đạo Đức Kinh Thánh 
CL 6260  Hôn Nhân & Gia Đình
CL 6360  Cơ Đốc Nhân Trong Cộng Đồng

 


NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC


Liên hệ Phòng giáo vụ
Fb: Esther Huynh Bich (Chrysolite)
0904653155 (​Zalo/Viber)