Chương trình học Kinh Thánh Online của AOG VN liên kết với Đại Học Toàn Cầu (GLOBAL UNIVERSITY) dành cho mọi tín hữu đã báp-tem bằng nước. 

Nhằm đào tạo những người phục vụ cho Vương Quốc Đức Chúa Trời ...... như lời Chúa Giê-xu dạy 

"Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, ..... và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế" 

Ma-thi-ơ 28:18-20

Chào Mừng Quý Vị Đến Với
TRƯỜNG KINH THÁNH TRỰC TUYẾN NGŨ TUẦN 
VIỆT NAM 

TRANG ĐĂNG NHẬP - HỌC BÀI & LÀM BÀI THI

http://aogvn.globalutraining.com 

Email: aogvn.gu@gmail.com


  CHƯƠNG TRÌNH CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

Christian Service


Để có thể tiếp thu bài học cách dễ dàng và hiệu quả,
vui lòng đọc kỹ phần mục tiêu của môn học trước khi học bài

---------- 

ĐỜI SỐNG THUỘC LINH

CS 1111 Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng

CS 1211 Cầu Nguyện và Thờ Phượng

CS 1311 Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm

 

KINH THÁNH

CS 2121 Vương Quốc, Quyền Năng
            và Vinh Hiển

CS 2221 Lều Tạm, Đền Thờ và Cung Điện

CS 2321 Hiểu Biết Kinh Thánh

 

THẦN HỌC

CS 3131 Nền Tảng Của Lẽ Thật

CS 3231 Sống Trong Đấng Christ

CS 3331 Đấng Khuyên Bảo, Giáo Sư
            và Đấng Hướng Dẫn

HỘI THÁNH

CS 4141 Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ

CS 4241 Thành Lập Hội Thánh Mới

CS 4341 Giúp Đỡ Cô Đốc Nhân
            Trưởng Thành

 

SỰ PHỤC VỤ

CS 5151 Các Ân Tứ Thuộc Linh

CS 5251 Giảng và Dạy

CS 5351 Chia Sẻ Tin Lành 

 

ĐẠO ĐỨC CƠ ĐỐC

CS 6161 Giải Quyết Những Nan Đề
            Trong Cuộc Sống

CS 6261 Dân Sự, Công Tác và Mục Vụ

CS 6361 Đời Sống Sung Mãn

 

 

 


Xem Hướng dẫn cách mở bài học


 

--> Chú ý:

1/ Các bài tự kiểm và bài tiến trình có thể làm đi làm lại nhiều lần để ôn tập, bài thi cuối khóa sẽ tiến hành làm khi đã ôn bài thật kỹ và sẵn sàng tinh thần làm bài thi.

2/ Quý học viên vui lòng KHÔNG MỞ XEM BÀI THI CUỐI KHÓA, hệ thống sẽ tự động TÍNH THỜI GIAN ngay khi mở vào xem và MẶC ĐỊNH HỆ THỐNG GHI NHẬN LÀM BÀI THI, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu bài học của quý học viên bị hệ thống lấy bài học lại.

3/ Trước khi học trực tuyến với giảng viên, quý học viên cần học bài trước, giảng viên sẽ hệ thống kiến thức bài học và giải đáp thắc mắc. Vui lòng chuẩn bị góc học tập lịch sự, chuẩn bị máy kết nối trước giờ học, trang phục nhã nhặn, kín đáo nhằm tôn trọng giảng viên và những học viên khác từ các máy kết nối khác.

4/ Trong thời gian học trực tuyến với giáo viên, quý học viên vui lòng ghi chép lại để sau khi hoàn tất môn học, quý học viên sẽ viết bài tóm tắt của môn học.


 

--> GÓC TÂM TÌNH

Cảm tạ Chúa!!! Những lời làm chứng từ tấm lòng của các học viên Trường Kinh Thánh Trực Tuyến sau khi hoàn tất môn học được tóm lược qua bài làm chứng cảm nhận sâu sắc, trong thời gian học tập các học viên đã được Chúa Thánh Linh dạy dỗ nhiều điều cũng như hiểu rõ thêm lời Chúa và ý muốn Chúa trong vai trò Cơ Đốc Nhân Phục Vụ. Hãy cùng cảm nhận và chia sẻ với chúng tôi! >>>>Đọc và cảm nhận>>>>

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thứ 3 - Thứ 6; giờ hành chánh
FB: estherhuynhbich
Y! estherhuynhbich
Google talk: estherhuynhbich85
Skype: estherhuynhbich85
Hotline 0904653155

Bạn chưa đăng nhập.

Chương trình Cơ Đốc Phục Vụ (Christian Service) gồm 18 môn học. Cấu trúc rất thích hợp cho các
Hội Thánh địa phương trong công tác đào tạo người phục vụ Chúa.

Nội dung từng môn học 

---> NUÔI DƯỠNG

             TÂM LINH <---

********************

--> XEM THỜI KHÓA BIỂU
HỌC ONLINE
 <--

Giảng viên và các học viên trao đổi trực tuyến với âm thanh và hình ảnh chất lượng cao. Đồng thời giảng viên có thể chia sẻ màng hình và tư liệu trong thời gian trực tuyến. Trực tuyến 60' cho mỗi bài học. Giảng viên trực tiếp giải đáp những thắc mắc có liên quan đến nội dung bài học.

Xem HUONG DAN HOC VIEN KET NOI VOI LOP HOC