TRƯỜNG KINH THÁNH TRỰC TUYẾN NGŨ TUẦN
VIỆT NAM 


 

TRANG ĐĂNG NHẬP - HỌC BÀI & LÀM BÀI THI

http://aogvn.globalutraining.com 

Email: aogvn.gu@gmail.com


  CHƯƠNG TRÌNH CƠ ĐỐC PHỤC VỤ

Christian Service


Để có thể tiếp thu bài học cách dễ dàng và hiệu quả,
vui lòng đọc kỹ phần mục tiêu của môn học trước khi học bài

---------- 

ĐỜI SỐNG THUỘC LINH

CS 1111 Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng

CS 1211 Cầu Nguyện và Thờ Phượng

CS 1311 Cơ Đốc Nhân Có Trách Nhiệm

 

KINH THÁNH

CS 2121 Vương Quốc, Quyền Năng
            và Vinh Hiển

CS 2221 Lều Tạm, Đền Thờ và Cung Điện

CS 2321 Hiểu Biết Kinh Thánh

 

THẦN HỌC

CS 3131 Nền Tảng Của Lẽ Thật

CS 3231 Sống Trong Đấng Christ

CS 3331 Đấng Khuyên Bảo, Giáo Sư
            và Đấng Hướng Dẫn

HỘI THÁNH

CS 4141 Hội Thánh Chúa Trong Mục Vụ

CS 4241 Thành Lập Hội Thánh Mới

CS 4341 Giúp Đỡ Cô Đốc Nhân
            Trưởng Thành

 

SỰ PHỤC VỤ

CS 5151 Các Ân Tứ Thuộc Linh

CS 5251 Giảng và Dạy

CS 5351 Chia Sẻ Tin Lành 

 

ĐẠO ĐỨC CƠ ĐỐC

CS 6161 Giải Quyết Những Nan Đề
            Trong Cuộc Sống

CS 6261 Dân Sự, Công Tác và Mục Vụ

CS 6361 Đời Sống Sung Mãn

 

 

 


Hướng dẫn cách mở bài học


 

 


 

GÓC TÂM TÌNH

Cảm tạ Chúa!!! Những lời làm chứng từ tấm lòng của các học viên Trường Kinh Thánh Trực Tuyến sau khi hoàn tất môn học được tóm lược qua bài làm chứng cảm nhận sâu sắc, trong thời gian học tập các học viên đã được Chúa Thánh Linh dạy dỗ nhiều điều cũng như hiểu rõ thêm lời Chúa và ý muốn Chúa trong vai trò Cơ Đốc Nhân Phục Vụ. Hãy cùng cảm nhận và chia sẻ với chúng tôi! >>>>Đọc và cảm nhận>>>>

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thứ 3 - Thứ 6; giờ hành chánh
FB: estherhuynhbich
Y! estherhuynhbich
Google talk: estherhuynhbich85
Skype: estherhuynhbich85
Hotline 0904653155