TRƯỜNG KINH THÁNH TRỰC TUYẾN
NGŨ TUẦN VIỆT NAM

aogvn.gu@gmail.com
www.truongkinhthanhtructuyen.org
www.facebook.com/truongkinhthanhtructuyen


Để có thể tiếp thu bài học cách dễ dàng và hiệu quả,
vui lòng đọc kỹ phần mục tiêu của môn học trước khi học


NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC


  

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS)
Christian Service
(Trung Cấp Mục Vụ)
Dành cho tín hữu Báp-têm nước
(Có phí)
NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL)
Christian Life
(Sơ Cấp)
Dành cho tân tín hữu
(Miễn phí)
CL 1110  Nếp Sống Mới
CL 1210  Khi Bạn Cầu Nguyện
CL 1310  Kế Hoạch Của
Đức Chúa Trời - Lựa Chọn Của Bạn        
 
2.         Kinh Thánh
CL 2120   Kinh Thánh Của Bạn
CL 2220   Cách Học Kinh Thánh 
CL 2320   Phúc Âm Giăng

3.         Thần Học
CL 3130   Chúa Jêsus Là Ai ?
CL 3230   Người Bạn Hữu Ích
CL 3330   Chúng Tôi Tin

4.        Hội Thánh 
CL 4140   Hội Thánh
CL 4240   Cơ Đốc Nhân Thờ Phượng
CL 4340   Những Điều Hội Thánh Làm

5.        Phục Vụ
CL 5150  Cá Nhân Chứng Đạo
CL 5250  Nhân Sự Cơ Đốc
CL 5350  Công Tác Dạy Dỗ

6.       Đạo Đức Cơ Đốc
CL 6160  Đạo Đức Kinh Thánh 
CL 6260  Hôn Nhân & Gia Đình
CL 6360  Cơ Đốc Nhân Trong Cộng Đồng

 


NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC


Liên hệ Phòng giáo vụ
Fb: Esther Huynh Bich (Chrysolite)
0904653155 (​Zalo/Viber)