NỘP ĐƠN XIN NHẬP HỌC

NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

CHƯƠNG TRÌNH H​ỌC

--> NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL): loạt bài dành cho tân tín hữu hiểu thêm về nếp sống trong Đấng Christ, loạt bài cung cấp những điều cần có cho một Cơ Đốc Nhân.
​ - Có thể chọn tài liệu học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh từ hệ thống. Miễn phí.
 - Thời gian học: Học bài và làm bài trong vòng 2 tháng cho mỗi 
môn học
 
--> CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS): Chương trình dành cho mọi tín hữu đã làm báp-têm bằng nước; khao khát trưởng thành trong Lời Chúa, học tập trong sự phục vụ và dấn thân trong sự phục vụ, được cấp chứng chỉ bởi Global University. 
  - Có thể chọn tài liệu học bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh từ hệ thống. Có phí

​  - Thời gian học: Học bài và làm bài thi trong vòng 2 tháng cho mỗi môn học
  - Hoàn tất: 3 môn 
học nhận chứng nhận hoàn tất khóa trình từ AOGVN18 môn học: nhận chứng chỉ Diploma từ Gloabal University và AOGVN
 
Trao đổi thông tin bài học, giải đáp thắc mắc bài học với giảng viên bộ môn qua:
  + Email của giảng viên (nhà trường sẽ cung cấp)

  + Mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber…)